A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Kronika fazy presynodalnej

Poniżej kronika pierwszej fazy synodalnych (a właściwie jeszcze presynodalnych) prac - do otwarcia synodu.
 • 20 marca 2012 - decyzja Rady Kapłańskiej w sprawie zorganizowania synodu.
 • Kwiecień 2012 - podjęcie przez ks. abp. Wiktora Skworca decyzji, co do trzonu organizacyjnego synodu w składzie: ks. Roman Chromy, ks. Adam Pawlaszczyk, ks. Grzegorz Strzelczyk.
 • 23 maja 2012 - powstanie wstępnego zarysu koncepcji organizacji prac synodalnych.
 • Początek czerwca 2012 - Dekret powołujący Zespół Presynodalny (nosi datę 21.05.2012).
 • 2, 4, 5 czerwca 2012 - pierwsze wystąpienia publiczne na temat synodu na rejonowych spotkaniach dla księży archidiecezji (ks. abp Wiktor Skworc, ks. Adam Pawlaszczyk).
 • 6 czerwca 2012 - ks. Grzegorz Strzelczyk gościem Sylwestra Strzałkowskiego w "Rozmowie Poranka" w radiu eM. Tematyka - II Synod Archidiecezji Katowickiej.
 • 10 czerwca 2012 - uruchomienie profilów synodu na portalach: Facebook, Twitter, Google+.
 • 11 czerwca 2012 - pierwsze zebranie Zespołu Presynodalnego (ustalenie wzoru kwestionariusza presynadalnego).
 • 12 czerwca 2012 - rozpoczęcie współpracy z portalem wiara.pl (propagowanie treści dotyczących synodu).
 • 14 czerwca 2012 - wystąpienie ks. Grzegorza Strzelczyka na temat synodu na zebraniu dekanalnych duszpasterzy nauczycieli.
 • 16 czerwca 2012 - uruchomienie adresu synod.archidiecezja.katowice.pl oraz skrzynki pocztowej synod@archidiecezja.katowice.pl.
 • 21 czerwca 2012 - wystąpienie ks. Grzegorza Strzelczyka na temat synodu w WŚSD.
 • 30-31 lipca 2012 - wystąpienia w trakcie dni formacyjnych dla dziekanów i wicedziekanów w Brennej: ks. abp Wiktor Skworc, ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Roman Chromy; dyskusja na temat ankiet presynodalnych.
 • 27 sierpnia 2012 - udostępnienie ankiety presynodalnej.
 • 10 września 2012 - uruchomienie strony most.synodkatowice.pl z możliwością elektronicznego wypełniania ankiet.
 • 16 września 2012 - emisja w Radiu eM pierwszego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, p. Joanna Blaut, ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • Wrzesień 2012 – intensywna praca nad opracowywaniem spływających na bieżąco ankiet.
 • 21 września 2012 - spotkanie z dziekanami i wicedziekanami archidiecezji - omówienie kwestii logistycznych synodu.
 • 23 września 2012 - emisja w Radiu eM drugiego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, p. Joanna Blaut, ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 24 września 2012 - księża archidiecezji otrzymują informację (oraz pierwszy tekst) o możliwości publikowania na łamach gazetek parafialnych artykułów nt. synodu.
 • 25 września 2012
  - zebranie w sprawie koncepcji „Katechizmu Młodych” w składzie: ks. Krzysztof Biela, pani Joanna Blaut, ks. Roman Chromy, ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Marcin Wierzbicki;
  - o synodzie na spotkaniu diecezjalnej Diakonii Modlitwy Ruchu Światło-Życie (ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 30 września 2012 - emisja w Radiu eM trzeciego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, ks. Roman Chromy, p. Magdalena Jóźwik, ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 1 października 2012 - zebranie Zespołu Presynodalnego (omówienie wyników ankiet, ustalenie podziału komisji).
 • 2 października 2012 - rozesłanie do księży archidiecezji drugiego tekstu do gazetek parafialnych nt. możliwości zaangażowania w synod.
 • 3 października 2012- zebranie Zespołu Presynodalnego (propozycje na przewodniczących Komisji Tematycznych).
 • Kolejne dni - rozmowy z kandydatami na przewodniczących, potwierdzenie większości kandydatur, konsultacje z ks. abp. Wiktorem Skworcem.
 • 4 października 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Tychy Nowe.
 • 7 października 2012 - emisja w Radiu eM czwartego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, ks. Adam Pawlaszczyk, p. Magdalena Jóźwik, ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 8 października 2012 - zatwierdzenie przez ks. abp. Wiktora Skworca kandydatów na przewodniczących Komisji Tematycznych.
 • 10 października 2012
  - spotkanie z prof. Wiesławem Gdowiczem, p. Anną Kopaczewską i p. Martą Więckowską z ASP w sprawie identyfikacji wizualnej synodu (ks. Roman Chromy, p. Magdalena Jóźwik, ks. Grzegorz Strzelczyk);
  - rozesłanie do księży trzeciego tekstu do gazetek parafialnych nt.: wiara w Kościół a synod.
 • 11 października 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Piekary Śląskie.
 • 14 października 2012 - emisja w Radiu eM piątego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, ks. abp Wiktor Skworc, p. Magdalena Jóźwik, ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 15 października 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Pogrzebień.
 • 16 października 2012
  - zebranie przewodniczących komisji tematycznych z ks. abp. Wiktorem Skworcem (ustalenie planu pracy na najbliższe tygodnie – kryteria wyboru członków komisji i zakres działań);
  - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Gorzyce.
 • Kolejne dni - intensywne konsultacje przewodniczących z przyszłymi członkami komisji.
 • 18 października 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Miedźna.
 • 21 października 2012 - emisja w Radiu eM szóstego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, p. Magdalena Jóźwik, p. Małgorzata Kopeć, ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 23 października 2012
  - spotkanie z prof. Wiesławem Gdowiczem, p. Anną Kopaczewską i p. Martą Więckowską z ASP w sprawie identyfikacji wizualnej synodu (ks. Roman Chromy, p. Magdalena Jóźwik, ks. Grzegorz Strzelczyk) - prezentacja wstępnego projektu logo, layoutu strony itd.;
  - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Pszczyna.
 • 25 października 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Pawłowice Śląskie.
 • 28 października - emisja w Radiu eM siódmego odcinka audycji Rozmowy o Synodzie (p. Joanna Raś, s. Alberta, p. Magdalena Jóźwik, ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 29 października 2012
  - spotkanie z prof. Wiesławem Gdowiczem i  p. Martą Więckowską z ASP w sprawie identyfikacji wizualnej synodu (ks. Roman Chromy, p. Joanna Blaut, p. Magdalena Jóźwik, ks. Grzegorz Strzelczyk) - prezentacja docelowego projektu logo, layoutu strony itd.;
  - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Katowice Bogucice.
 • 4 listopada 2012
  - emisja w Radiu eM ósmego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, ks. Krzysztof Brachmański, ks. Grzegorz Strzelczyk);
  - spotkanie studentów w sprawie Katechizmu Młodych (p. Joanna Blaut, p. Kinga Knop, p. Teresa Suchoń).
 • 5 listopada 2012
  - spotkanie z prof. Wiesławem Gdowiczem, p. Anną Kopaczewską, p. Martą Więckowską z ASP w sprawie identyfikacji wizualnej synodu (ks. Roman Chromy, ks. Grzegorz Strzelczyk) – ostateczne zatwierdzenie projektów;
  - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Wodzisław Śląski.
 • 6 listopada 2012
  - zebranie w sprawie Katechizmu Młodych (ks. Krzysztof Biela, p. Joanna Blaut, ks. Roman Chromy, ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Marcin Wierzbicki);
  - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Rybnik.
 • 7 listopada 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Jastrzębie Zdrój.
 • 8 listopada 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Pszów.
 • 11 listopada 2012 - emisja w Radiu eM dziewiątego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, ks. Grzegorz Strzelczyk, ks. Marcin Wierzbicki).
 • 12 listopada 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Jastrzębie Górne.
 • 13 listopada 2012
  - zebranie w sprawie organizacji otwarcia Synodu (ks. Roman Chromy, ks. Andrzej Hoinkis, ks. Mirosław Piesiur, ks. Stanisław Puchała, ks. Grzegorz Strzelczyk);
  - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Boguszowice.
 • Kolejne dni - druk i dystrybucja do dekanatów ulotek oraz plakatów informujących o otwarciu Synodu.
 • 15 listopada 2012
  - Eucharystia Komisji Głównej, Zespołu Teologicznego i Zespołu Legislacyjnego. Pierwsze spotkanie robocze Komisji Głównej (prace nad regulaminem Synodu);
  - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Katowice Załęże.
 • Kolejne dni - intensywne prace nad regulaminem (ks. Adam Pawlaszczyk, ks. Grzegorz Strzelczyk) i dekretami oraz wysyłka zaproszeń na otwarcie Synodu.
 • 17 listopada 2012 - wystąpienie ks.Grzegorza Strzelczyka na dniu skupienia dla katechetów okręgu katowickiego - wyjaśnienie celów i organizacji Synodu.
 • 18 listopada 2012 - emisja w Radiu eM dziesiątego odcinka audycji "Rozmowy o Synodzie" (p. Joanna Raś, ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 19 listopada 2012
  - zebranie w sprawie przebiegu liturgii otwarcia Synodu (ks. Roman Chromy, ks. Andrzej Hoinkis, ks. Grzegorz Strzelczyk);
  - wystąpienie ks. Grzegorza Strzelczyka w WŚSD - wyjaśnienie celów i organizacji Synodu;
  - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Żory.
 • Kolejne dni - intensywne prace nad listami jedności i dekretami.
 • 20 listopada 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Chorzów.
 • 21 listopada 2012 - nagranie filmu anonsującego otwarcie Synodu (ks. Grzegorz Strzelczyk).
 • 22 listopada 2012 - spotkanie ks. Grzegorza Strzelczyka z duchowieństwem dekanatu Knurów.
 • 24 listopada 2012 - wystąpienie ks. Grzegorza Strzelczyka na dniu skupienia dla katechetów okręgu jastrzębskiego - wyjaśnienie celów i organizacji Synodu.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies