A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Prace komisji synodalnych

Publikujemy krótkie informacje na temat prac toczących się w synodalnych komisjach oraz rozmowy z przewodniczącymi na temat tychże prac. To może najmniej widoczna, ale jedna z najważniejszych części fazy  przygotowawczej Synodu.
Bardzo serdecznie prosimy o modlitwę za członków komisji.
 • Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego

  2015
   
  Dnia 17 kwietnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji, podczas którego kontynuowano prace nad dokumentem do sesji plenarnej II Synodu. Na początku przedstawiono uwagi i komentarze konsultorów do zaproponowanych postulatów. Następnie omawiano każdy z punktów zarządzeń i zaleceń. Członkowie Komisji podkreślili konieczność odwoływania się do nadrzędnych dokumentów Kościoła, aby wskazać kontekst proponowanych zmian. Efektem spotkania było zatwierdzenie (drogą głosowania) ostatecznego kształtu dokumentu.
  Dnia 16 stycznia br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji, z gościnnym udziałem Sekretarza Synodu. Podczas spotkania analizowano projekty uchwał do dokumentu na sesję plenarną. W czasie międzyposiedzeniowym członkowie Komisji spotykali się w mniejszych grupach w celu opracowania konkretnego zakresu materiału. Pod dyskusję poddano następujące zagadnienia: kwestia adoracji przy Bożym Grobie i jednoczesnego błogosławieństwa pokarmów w Wielką Sobotę; duszpasterstwo grup liturgicznych; kwestie związane z muzyką kościelną oraz muzykami - kształcenie organistów, nowelizacja Karty Organisty itp.

  2014
   
  Dnia 26 listopada br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji. Po przypomnieniu kilku spraw organizacyjnych (z uwagi na dość długi czas, jaki upłynął od ostatniego posiedzenia), członkowie Komisji przystąpili do omówienia harmonogramu prac na najbliższe miesiące. Z uwagi na zbliżający się okres sesji plenarnych, również Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego przygotuje dokument, który będzie przedmiotem obrad. Przewodniczący przedstawił techniczne wymogi tego tekstu i ustalono, że Komisja nadal będzie pracować w mniejszych zespołach - praktyka ta dotychczas się sprawdziła. Ponadto zwrócono uwagę na to, że zadaniem Synodu jest wytworzenie prawa diecezjalnego - Komisja więc musi także zwrócić uwagę na inne obowiązujące w archidiecezji katowickiej akty prawne - aby nie było między nimi sprzeczności.
  Dnia 17 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji, na którym omawiano poszczególne zagadnienia, które będą prezentowane przed Komisją Główną. Ustalono kolejność tematów: duszpasterstwo sakramentów i sakramentaliów; rok liturgiczny i formacja liturgiczna - duchowieństwa, służby liturgicznej, wiernych świeckich; diakonat stały; muzyka liturgiczna; przestrzeń sakralna. Następnie przedyskutowano szczegółowo kilka zagadnień: kwestie związane ze sprawowaniem sakramentów (Eucharystii, przygotowaniem do I Komunii św. i bierzmowania, kwestia spowiadania przed i w czasie Mszy św., sakramenty chorych) oraz sakramentaliów (błogosławienie pokarmów w Wielką Sobotę). Podjęto także tematy związane z rokiem liturgicznym (m.in. rozumieniem poszczególnych obrzędów Triduum Paschalnego), kwestią formacji liturgicznej różnych grup (lektorów, ministrantów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., pozostałych wiernych świeckich), muzyką liturgiczną. Ustalono, że ostateczne poprawki i zatwierdzenie tabeli odbędzie się drogą elektroniczną.
   

  2013

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS.DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO
  Dnia 17 grudnia br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, na którym poruszono kilka kwestii związanych z organizacją pracy. Z uwagi na szeroki zakres tematyczny Komisji pojawił się problem zbytniej szczegółowości - członkowie zwrócili uwagę, że nie można ani zbyt szczegółowo podejść do tematu, ani zbyt ogólnie. Ustalono, że wszystkie grupy opracowujące poszczególne części ankiet w najbliższych tygodniach zakończą swoje prace, aby następnie móc je scalić i przedstawić wnioski.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO
  Dnia 23 października br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który przybliżył zgromadzonym plan prac na najbliższe miesiące, a także odpowiedział na kilka pytań członków Komisji. Przypomniał, że teraz najważniejszym zadaniem jest wybranie najistotniejszych - zdaniem Komisji - zagadnień, którymi Synod powinien się zająć. Przedyskutowano także kwestie organizacyjne związane ze zbliżającymi się obchodami pierwszej rocznicy rozpoczęcia Synodu.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA LITURGICZNEGO
  Dnia 11 czerwca br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Przedmiotem posiedzenia była analiza recepcji I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Synodu Plenarnego w archidiecezji katowickiej. Poruszono następujące zagadnienia: możliwość wprowadzenia wzorcowego sprawowania sakramentu chrztu św.; właściwy sposób sprawowania Eucharystii (aspekt finansowy, msze za parafian, msze koncelebrowane, msze dla dzieci); edukacja kleryków z zakresu liturgiki.
   
  Dnia 21 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym omawiano ankiety przygotowane przez poszczególne zespoły. Podczas układania pytań opierano się także na dyskusjach, które wierni archidiecezji katowickiej prowadzą na synodalnym forum internetowym. Niektóre zagadnienia wymagały dłuższej dyskusji, m.in.: Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, duszpasterstwo i formacja nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. oraz diakonów stałych. Przedyskutowano także ankiety skierowane do konkretnych grup posługujących w parafii: muzyków kościelnych, szafarzy, kościelnych, organistów (tu podjęto dyskusję nad statutem organisty), animatorów służby liturgicznej oraz ministrantów.

  2012
  Dnia 12 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. W pierwszej części spotkania uczestniczyli również członkowie i konsultorzy Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego oraz Sekretarz Synodu, który przedstawił wizję II Synodu oraz udzielił kilku informacji organizacyjnych. Po przejściu Komisji oraz Podkomisji do osobnych sal nastąpiły właściwe obrady. Przewodniczący przedstawił kompetencje Komisji oraz plan na najbliższe tygodnie - utworzenie ankiety, która zostanie rozesłana do parafii Archidiecezji. W celu usprawnienia prac, członkowie Komisji zostali podzieleni na zespoły, które mają za zadanie zająć się konkretnym zagadnieniem: 1. duszpasterstwo służby liturgicznej; 2. liturgia w życiu parafii (sprawowanie sakramentów i sakramentaliów); 3. muzyka i śpiew w liturgii i duszpasterstwie. Zebrani przedyskutowali kwestie związane z tematem, a także adresatami ankiety. Na zakończenie ustalono, że każdy z zespołów po zgromadzeniu odpowiednich danych, prześle wyniki swoich prac do pozostałych członków Komisji, tak aby przedyskutować je na następnym posiedzeniu.
 • Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego

  2015
   
  Dnia 24 kwietnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Podkomisji, z gościnnym udziałem Sekretarza Synodu oraz przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Podczas spotkania przeanalizowano projekt dokumentu do sesji plenarnej, po kolei omawiając wszystkie jego części. Na koniec ustalono, że dokument zostanie jeszcze raz przejrzany pod kątem ewentualnych błędów stylistycznych i w celu uzgodnienia go z projektem Komisji ds. Duszpasterstwa Liturgicznego.

  2013

  TRZECIE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO
  Dnia 28 listopada br. odbyło się trzecie posiedzenie Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego. Na początku posiedzenia obecny był Sekretarz Synodu, który przedstawił stan synodalnych prac i zadania Podkomisji na najbliższe tygodnie. Następnie przystąpiono do dyskusji nad wynikami ankiet. Zwrócono uwagę na różnice w odpowiedziach występujące między ankietami internetowymi a tymi, które wypełniały parafialne zespoły synodalne. Wskazano, że przyczyną może być różnica wieku respondentów - internetowe ankiety wypełniali raczej ludzie młodsi.

  DRUGIE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. GŁOSZENIA SŁOWA BOŻEGO
  Dnia 12 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Podkomisji, na którym podjęto dyskusję nad zagadnieniami, które powinny znaleźć się w ankiecie skierowanej do członków parafialnych zespołów synodalnych. Zagadnienia podzielono na trzy grupy tematyczne: 1. jednostki przepowiadania słowa Bożego (homilia niedzielna, homilia codzienna, rekolekcje, misje parafialne itd.); 2. głoszący słowo Boże; 3. słuchacze słowa Bożego. Ze względu na ograniczony czas, nie przeanalizowano wszystkich propozycji. Uzgodniono, że pozostałe konsultacje odbędą się drogą korespondencyjną.

  2012
  Dnia 12 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji ds. Głoszenia Słowa Bożego. Jej członkowie oraz konsultorzy uczestniczyli wcześniej we wspólnym spotkaniu z Komisją ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Przewodniczący Podkomisji omówił nadesłane drogą elektroniczną propozycje zagadnień, którymi powinna zająć się Podkomisja ds. Głoszenia Słowa Bożego. Podzielono je tematycznie na trzy części, a następnie każdy z obecnych ustosunkował się do zaproponowanych zagadnień.
 • Komisja ds. Posługi Charytatywnej

  2013

  SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. POSŁUGI CHARYTATYWNEJ
  Dnia 5 grudnia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej. Spotkanie w całości zostało poświęcone przyjęciu ostatecznego kształtu dokumentu, który zostanie przedstawiony przed Komisją Główną pod koniec stycznia 2014 r. W jego treści zawarte są postulaty Komisji dla archidiecezji katowickiej w obszarze posługi charytatywnej.

  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. POSŁUGI CHARYTATYWNEJ
  Dnia 21 listopada br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej. Członkowie Komisji kontynuowali obrady z poprzedniego posiedzenia, dotyczące analizy problemów i wyzwań z zakresu posługi charytatywnej w Kościele katowickim.

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. POSŁUGI CHARYTATYWNEJ
  Dnia 14 listopada br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej. Przedmiotem obrad była analiza problemów i wyzwań z zakresu posługi charytatywnej w Kościele katowickim, w oparciu o materiał z dokumentów synodów, wyników ankiet oraz własnej pracy członków Komisji.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. POSŁUGI CHARYTATYWNEJ
  Dnia 7 listopada br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej. Na spotkaniu obecny był Sekretarz Synodu, który przybliżył zgromadzonym plan prac na najbliższe miesiące. Członkowie Komisji ustalili metodę prowadzenia prac i inne kwestie organizacyjne.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. POSŁUGI CHARYTATYWNEJ
  Dnia 25 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej. Spotkanie zostało poświęcone analizie recepcji I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Polskiego Synodu Plenarnego w archidiecezji katowickiej. Analiza obejmowała różne obszary życia: problem bezrobocia, rodziny wielodzietne i niepełne, emigracja, renciści, emeryci, niepełnosprawni, ochrona życia, różne patologie: alkoholizm,narkomania, wykorzystanie nieletnich. Pod kątem powyższych zagadnień omówiono stan parafialnych duszpasterstw  i zespołów charytatywnych.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. POSŁUGI CHARYTATYWNEJ
  Dnia 4 marca br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad ankietą, która ma pomóc w zdiagnozowaniu sytuacji archidiecezji katowickiej w obszarze posługi charytatywnej. Podjęto dyskusję na temat obszaru badań Komisji - chodzi o wszystkie działania charytatywne prowadzone w parafiach, a nie tylko te, które nadzorowane są przez instytucjonalną Caritas.

  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. POSŁUGI CHARYTATYWNEJ
  Dnia 9 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Posługi Charytatywnej. Po przedstawieniu wszystkich członków i zapoznaniu się ze sprawami organizacyjnymi, każdy z obecnych otrzymał dokumenty, które będą podstawą do pracy nad zagadnieniem caritas w archidiecezji katowickiej: wykaz obszarów działalności charytatywnej, pytania dotyczące posługi charytatywnej w Archidiecezji, analiza ankiet presynodalnych w interesującym Komisję obszarze oraz dokumenty I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Polskiego Synodu Plenarnego, dotyczące zagadnień związanych z pomocą potrzebującym.
 • Komisja ds. Społecznych

  2014
   
  SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH
  Dnia 30 października br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Społecznych, podczas którego został ustalony ostateczny kształt dokumentu synodalnego. Wybrano również delegata na sesje plenarne spośród członków Komisji.

  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH
  Dnia 28 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania było utworzenie listy zagadnień i zaleceń, które znajdą się w dokumencie synodalnym, będącym przedmiotem obrad podczas zgromadzenia plenarnego w przyszłym roku.

  2013

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH
  Dnia 19 listopada br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Społecznych. Na podstawie wcześniejszych konsultacji oraz analizy wyników ankiet sprecyzowano wymiary problemów społecznych w archidiecezji katowickiej z perspektywy parafii. Sformułowano 10 głównych zagadnień, związanych, m.in., z problemami: bezrobocia, kryzysu rodziny, konsumpcjonizmu, antykościelności.

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH
  Dnia 21 października br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Społecznych. Przedmiotem obrad była analiza ankiet synodalnych oraz wstępna analiza uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej i II Polskiego Synodu Plenarnego.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH
  Dnia 9 marca br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja dyskusji nad kwerendą, której celem jest zdiagnozowanie problemów/zagadnień społecznych na terenie archidiecezji katowickiej. Na spotkaniu zatwierdzono pierwotny dokument. Jest on podzielony wg kilku tematów głównych, uszczegółowionych przez pytania szczegółowe. Respondenci będą udzielać odpowiedzi poprzez określenie natężenia problemu (w skali od 1 do 10). Zaproponowano następujące tematy główne: 1) kryzys demograficzny i jego przejawy; 2) społeczny problem osób chorych i seniorów; 3) wielowątkowy kryzys rodziny w aspekcie społecznym; 4) samotność jako problem społeczny (dorosłych, młodzieży, dzieci); 5) desakralizacja niedzieli i czas wolny jako problem społeczno-wychowawczy; 6) problemy związane z pracą i edukacją; 7) Kościół lokalny a region samorządowy; 8) komunikacja medialna.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH
  Dnia 26 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Podczas spotkania kontynuowano dyskusję, dotyczącą próby określenia problemów społecznych, z którymi borykają się parafie w archidiecezji katowickiej. Po dokonaniu wstępnej diagnozy, Komisja skonstruuje kwerendę dla zespołów synodalnych, aby uzyskać pełniejszy obraz problemów natury społecznej w Archidiecezji. Na spotkaniu obecny był Sekretarz Synodu, który poinformował o poszczególnych etapach prac synodalnych i odpowiedział na pytania związane z kwestiami proceduralnymi.

  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. SPOŁECZNYCH
  Dnia 31 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Społecznych, które rozpoczęło się wspólną Mszą św. Na początku podano kilka zagadnień wstępnych: sekretarz Komisji zapoznał zebranych z kwestiami, które zostały poruszone na posiedzeniu sekretarzy wszystkich komisji synodalnych, a przewodniczący Komisji - ks. Arkadiusz Wuwer - przedstawił Regulamin II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Następnie dokonano wstępnej identyfikacji zagadnień, będących w zakresie kompetencji Komisji i rozpoczęto dyskusję nad szczegółowym określeniem problemów/wyzwań natury społecznej, z którymi borykają się parafie. Owoce dyskusji ujęto w roboczy dokument, który będzie przedmiotem analizy przez poszczególnych członków i konsultorów Komisji.
 • Komisja ds. Kultury

  2014
   
  SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KULTURY
  Dnia 26 listopada odbyło się szóste posiedzenie Komisji. Doprecyzowano na nim zalecenia i zarządzenia, które wejdą do projektu dokumentu na sesję plenarną. Z podanych wcześniej zagadnień dwa z nich zostały przeniesione do innych komisji - kwestie dotyczące mediów do nowo powstałej Podkomisji ds. Mediów, a zagadnienie formacji prezbiterów w dziedzinie kultury do Komisji ds. Powołań i Formacji do Prezbiteratu.

  PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KULTURY
  Dnia 10 stycznia odbyło się piąte posiedzenie Komisji. W oparciu o indywidualną pracę każdego z członków, zredagowano propozycję Komisji dotyczącą problemów i rozwiązań, która zostanie przedstawiona przed Komisją Główną II Synodu. Zagadnienia, przedstawione wg schematu problem - rozwiązanie - uzasadnienie, obejmują 6 obszarów tematycznych: 1) inwentaryzacja i archiwizacja dokumentów Kościoła katowickiego; 2) architektura Kościołów; 3) obecność Kościoła w kulturze wysokiej i masowej; 4) duszpasterstwo środowisk twórczych; 5) promocja mediów katolickich; 6) aktywność księży w życiu kulturalnym parafii.

  2013

  CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KULTURY
  Dnia 3 grudnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Kultury. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który przedstawił plan prac komisji synodalnych na najbliższe tygodnie. Członkowie Komisji zaproponowali, aby w ramach Synodu rozważyć następujące propozycje: powołanie diecezjalnej rady ds. kultury oraz organów ds. kultury w parafiach, rozszerzenie zainteresowań Komisji o popkulturę oraz zwrócenie uwagi na konfrontację z dominującymi prądami kulturowymi.

  TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KULTURY
  Dnia 6 listopada br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Kultury. Przedmiotem obrad było streszczenie zagadnień związanych z kulturą, poruszanych na I Synodzie Diecezji Katowickiej oraz II Polskim Synodzie Plenarnym. Przewodniczący Komisji zauważył, że podczas I Synodu treści związane z kulturą nie były potraktowane autonomicznie, a jedynie zostały omawiane przy okazji innych zagadnień, takich jak: katecheza dla dorosłych, wykorzystanie środków społecznego przekazu w posłannictwie Kościoła, różne formy kultury w liturgii (muzyka, śpiew, architektura) czy kwestia duszpasterstwa rodzin. Szerzej potraktowano kulturę w dokumentach II Synodu Plenarnego, gdzie poświęcono temu zagadnieniu osobny dokument: "Ewangelizacja kultury i środków masowego przekazu".
  W drugiej części posiedzenia wszyscy członkowie Komisji podzielili się swoimi przemyśleniami odnośnie do wyników ankiet skierowanych po zespołów synodalnych.

  DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KULTURY
  Dnia 8 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Na początku podjęto dyskusję nad rozumieniem kultury - jako wszelkiego rodzaju aktywność związana z człowiekiem, z pominięciem aspektu naturalnego, a w węższym sensie - wszystko to, co zalicza się do sztuk pięknych. Wskazano na cztery odniesienia kultury - Prawdę, Dobro, Piękno oraz Religię (odniesienie do transcendencji), a także podkreślono, że w każdym namyśle nad kulturą czy sztuką, należy brać pod uwagę kontekst historyczny. Za najważniejsze pytanie w interesującym Komisję obszarze uznano: W co wierzy ten, który tworzy? W oparciu o spostrzeżenia wyniesione z tego oraz poprzedniego posiedzenia, członkowie skonstruowali ankietę synodalną skierowaną do parafialnych zespołów synodalnych.

  PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KULTURY
  Dnia 29 stycznia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Kultury. Na początku omówiono kwestie organizacyjne oraz zakres tematyczny Komisji. Przewodniczący, po konsultacjach z innymi komisjami o pokrewnej tematyce - Komisją ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego i Komisją ds. Duszpasterstwa Liturgicznego, przekazał, iż większość kwestii związanych z muzyką liturgiczną (organy, pieści, śpiewniki itd.) nie będą wchodziły w zakres Komisji ds. Kultury. Następnie członkowie przeszli do głównego tematu spotkania - przygotowania pytań do ankiety skierowanej do parafialnych zespołów synodalnych, które pomogą Komisji w utworzeniu listy oczekiwań, problemów, pozytywnych stron, dotyczących różnych obszarów kultury w Archidiecezji. Przedyskutowano szereg zagadnień, m.in.: dominujące w sztuce współczesnej nurty filozoficzne i socjologiczne, koncepcje sakralności muzyki, problem desakralizacji przestrzeni publicznej, konieczność dialogu z twórcami i artystami, którzy nie identyfikują się z Kościołem, ewangelizacja świata sztuki.
Strona: 1 2 3 4
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies