A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]
  • Komisja ds. Życia Konsekrowanego
    Ks. Mirosław Godziek opowiada o pracach komisji (fragment audycji "Rozmowy o Synodzie" w Radiu eM z dn. 02.02.2014).
  • Komisja ds. Życia Konsekrowanego
    Ks. Mirosław Godziek opowiada o wrażeniach po prezentacji prac przed Komisją Główną (fragment audycji "Rozmowy o Synodzie" w Radiu eM dn. 16.03.2014).

Komisja ds. Życia Konsekrowanego

2015

SZESNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 13 maja br. odbyło się szesnaste posiedzenie Komisji, na którym Przewodnicząca zaprezentowała ostateczny kształt dokumentu do sesji plenarnej, po poprawkach Komisji Głównej. Następnie zebrani przystąpili do opracowania statutu Archidiecezjalnej Rady ds. Życia Konsekrowanego.

PIĘTNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 11 marca br. odbyło się piętnaste posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania była ponowna analiza dokumentu do sesji plenarnych i naniesienie niezbędnych poprawek.

CZTERNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 9 lutego br. odbyło się czternaste posiedzenie Komisji, której przewodniczyła nowo mianowana Przewodnicząca. Zebrani przeanalizowali komentarze do dokumentu do sesji plenarnej zredagowane przez synodalny zespół instytutów świeckich, a także podjęli dyskusję nad proponowaną funkcją referenta ds. instytutów świeckich.

TRZYNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 7 stycznia br. odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji. Posiedzenie w całości zostało poświęcone wprowadzaniem zmian w treści dokumentu do sesji plenarnych - we wstępie, w zarządzeniach i zaleceniach - uwzględniając uwagi członków Komisji, jej konsultorów, a także synodalny zespół instytutów świeckich.

2014

DWUNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 22 listopada br. odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji, na którym kontynuowano prace nad dokumentem do sesji plenarnych. Jeszcze raz przeanalizowano poszczególne punkty i przypisano je do zarządzeń lub zaleceń. Kliku zagadnieniom poświęcono więcej czasu, m.in. kwestiom związanym z różnymi formami życia konsekrowanego, współpracy między osobami konsekrowanymi a duszpasterzami oraz wspólnej trosce o budzenie powołań.

JEDENASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 17 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji. Obecny był na nim Sekretarz II Synodu, który zapoznał członków Komisji z zasadami tworzenia dokumentu do sesji plenarnych. Omówiono kilka kwestii organizacyjnych związanych z kolejnym etapem prac II Synodu, a także przedyskutowano projekt wprowadzenia do dokumentu synodalnego.

DZIESIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 4 kwietnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem posiedzenia była dyskusja nad zmianami w treści postulatów wprowadzonymi przez Komisję Główną. Część z zaproponowanych przez Komisję ds. Życia Konsekrowanego zagadnień wymaga, aby były już teraz zrealizowane, a nie dopiero po zakończeniu prac Synodu. Dyskusja poprzedziła ostateczną redakcję tabeli, której treści - podobnie jak zagadnienia pozostałych komisji - będą przedmiotem szerokich konsultacji w Archidiecezji.

DZIEWIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 15 marca br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji. Na spotkaniu omówiono wskazówki/poprawki Komisji Głównej do zagadnień przygotowanych przez Komisję ds. Życia Konsekrowanego. Większość zebranych zgodziła się co do tego, że nie wszystkie postulaty zostały właściwie zrozumiane, co spowodowało negatywną rekomendację niektórych zagadnień. Wszyscy członkowie Komisji zostali poproszeni o zapoznanie się z uwagami Komisji Głównej i naniesieniem ewentualnych poprawek, zgodnie z wytycznymi. Na posiedzeniu obecny był także przewodniczący międzyzakonnego zespołu synodalnego, który podzielił się pracami całego zespołu.

ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 17 stycznia br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Przedmiotem obrad było omówienie uwag i wniosków konsultorów Komisji w odniesieniu do wcześniej opracowanego dokumentu zagadnień i postulatów dla archidiecezji katowickiej, związanych z życiem konsekrowanym. Po naniesieniu poprawek, Komisja zakończyła pracę nad dokumentem.

2013

SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 7 grudnia br. odbyło się siódme posiedzenia Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Członkowie Komisji  kontynuowali obrady nad zagadnieniami, które zostaną przedstawione do konsultacji w następnym etapie Synodu.

SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 16 listopada br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Przedmiotem prac była analiza wcześniej przygotowanych propozycji tematów i problemów z zakresu życia konsekrowanego. Omówiono, m.in., następujące zagadnienia: życie konsekrowane w Kościele lokalnym - jego miejsce, świadectwo, właściwe rozumienie, promocja; zaangażowanie osób konsekrowanych w parafii i diecezji; inne  formy życia konsekrowanego - dziewice i wdowy konsekrowane.

PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 19 października br. odbyło się pierwsze po wakacjach posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który zapoznał Komisję z planem prac na najbliższe miesiące. Obrady Komisji dotyczyły dwóch istotnych problemów – relacji między instytutami zakonnymi a wikariuszem biskupim ds. tychże oraz kwestią konsekrowanych dziewic i wdów.

CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 31 maja br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Przedmiotem posiedzenia była analiza uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej i II Polskiego Synodu Plenarnego. Zwrócono uwagę na niewielkie wdrożenie w życie postulatów synodu katowickiego - zabrakło odpowiedzialnej osoby, która nadzorowałaby ten proces, oraz informacji o samym synodzie w instytutach zakonnych. Poza tym życie konsekrowane ujęto tylko z punktu widzenia żeńskich zgromadzeń, całkowicie pomijając męskie. Natomiast dokument synodu plenarnego potraktował te zagadnienia o wiele głębiej - zarówno pod względem teologicznym, jak i pastoralnym. Podkreślono w nim istotną kwestię współpracy księży z osobami konsekrowanymi - co również członkowie Komisji uważają za jeden z najważniejszych postulatów.

TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 12 kwietnia br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Podczas spotkania ostatecznie zatwierdzono treść pytań do ankiet skierowanych do różnych grup respondentów - do parafialnych zespołów synodalnych, katechetów, prezbiterów, ruchów i stowarzyszeń, wspólnot życia konsekrowanego. Ponadto zgłoszono propozycję utworzenia międzyzakonnego zespołu synodalnego.

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 9 lutego odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym obecny był Sekretarz Synodu. Opowiedział on członkom Komisji o kwestiach formalno-prawnych związanych z Synodem, a także odpowiedział na wszystkie pytania i wyjaśnił wątpliwości. W drugiej części posiedzenia została omówiona kwestia ankiet synodalnych. Ustalono adresatów - wspólnoty życia konsekrowanego i apostolskiego w Archidiecezji, prezbiterzy, parafialne zespoły synodalne, katecheci, ruchy odnowy Kościoła.

2012
 
PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Dnia 15 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Życia Konsekrowanego. Po zapoznaniu się z kwestiami organizacyjnymi, zebrani omówili główny tematu spotkania: kwestie związane z powołaniami w archidiecezji katowickiej, a także misja i miejsce osób konsekrowanych w Kościele katowickim.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies