A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]
  • Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego
    Ks. Jerzy Myszor, przewodniczący Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego, opowiada o wrażeniach po prezentacji przed Komisją Główną (fragment audycji "Rozmowy o Synodzie" z dn. 06.04.2014),
  • Komisja ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego
    Dr Halina Dudała sekretarz Komisji opowiada o nowym etapie prac (fragment audycji "Rozmowy o Synodzie" z dn. 20.10.2013).

Komisja ds. Dziedzictwa Koscioła Katowickiego

2014
 
Dnia 15 października br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji. Z uwagi na zbliżający się termin pierwszej sesji plenarnej II Synodu, na której będą omawiane propozycje Komisji ds. Dziedzictwa, ustalono sposób pracy nad dokumentem synodalnym. Sekretarz Komisji przypomniała, aby podczas redakcji zarządzeń i zaleceń pamiętać o: adresatach zagadnienia, czasem realizacji oraz potrzebnych nakładach finansowych.

ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
Dnia 29 stycznia br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Było to ostatnie posiedzenie Komisji przed prezentacją przygotowanych zagadnień Komisji Głównej II Synodu. Przedstawiono na nim i przegłosowano postulaty dot. trzech dziedzin, które znajdują się w obszarze zainteresowań Komisji: dziedzictwo archiwalne, muzyczne i biblioteczne. Oprócz tego Przewodniczący przedstawił zagadnienia dot. świadectwa wiary i teologii: upowszechnienie teologii i duszpasterstwa ludzi Kościoła katowickiego, wprowadzenie do obiegu naukowego dorobku teologów związanych z (archi)diecezją katowicką oraz współpraca w realizacji różnych projektów między Wydziałem Teologicznym UŚ, Biblioteką Teologiczną, Archiwum Archidiecezjalnym oraz Muzeum Archidiecezjalnym.

2013

SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
Dnia 11 grudnia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Członkowie Komisji dyskutowali nad problemami związanymi z przechowywaniem różnych zbiorów materialnych - zarówno bibliotecznych, jak i muzycznych. Sformułowano wstępnie pięć postulatów z zakresu dziedzictwa archiwalnego: budowa nowego budynku Archiwum Archidiecezjalnego, konieczność wprowadzenia jednolitej instrukcji kancelaryjnej (dla kurii i urzędów parafialnych), edukacja w zakresie archiwistyki kościelnej na studiach teologicznych, uwzględnianie archiwów parafialnych w tradycji parafii, digitalizacja zasobów parafialnych. W trakcie dyskusji zauważono potrzebę przemyślenia powyższych zagadnień i rozszerzenia ich o jeszcze inne.

SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
Dnia 15 października br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Przedmiotem obrad była dygitalizacja zbiorów archiwalnych oraz bibliotecznych. Zaproszony gość, przedstawiciel firmy zajmującej się digitalizacją zbiorów archiwalnych dla Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, przedstawił różne nowoczesne rozwiązania w tej  kwestii. Następnie kontynuowano dyskusję na temat wyników ankiet synodalnych. Obecny na posiedzeniu Sekretarz Synodu przedstawił plan prac Komisji na najbliższe tygodnie.

PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
Dnia 26 czerwca br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Na początku Przewodniczący Komisji zrelacjonował przebieg spotkania z Księdzem Arcybiskupem, które poświęcone zostało podsumowaniu I etapu prac synodalnych. Następnie - zgodnie z wcześniej ustalonym planem - członkowie Komisji przedstawili historię prasy katolickiej na Górnym Śląsku oraz jej stan w Archidiecezji współcześnie.

CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
Dnia 8 maja br. odbyło czwarte posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego, którego tematem był stan dziedzictwa bibliotecznego w archidiecezji katowickiej. Dyrektor Biblioteki Teologicznej Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła charakterystykę zbiorów tej instytucji, podkreślając, m.in., problemy związane z przechowywaniem starodruków.

TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
Dnia 13 marca br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. Połączone było ze zwiedzaniem Muzeum Organów Śląskich, którego dyrektorem jest jeden z członków Komisji - prof. Julian Gembalski. Na początku posiedzenia Komisja poruszyła kwestie normujące postępowanie proboszczów względem organów (ich zakup, dbanie o instrument, konserwacja itp.). Zwrócono uwagę, że projekt odpowiedniego dokumentu w tej sprawie został już utworzony przez Archidiecezjalną Komisję ds. Muzyki Sakralnej. Następnie członkowie Komisji zajęli się projektem ankiety synodalnej, dotyczącej dziedzictwa  Kościoła katowickiego. Przewodniczący zaproponował, aby kwestionariusz podzielić na 3 części, zgodne z obszarami zainteresowań Komisji: dziedzictwo biblioteczne, archiwalne i muzyczne.

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA KATOWICKIEGO
Dnia 23 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji, którego tematem był stan archiwów parafialnych w archidiecezji katowickiej. Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach od 2008 r. przeprowadza wizytacje, podczas których sprawdza stan archiwów parafialnych oraz sposób ich przechowywania. Niestety w większości przypadków zbiory przechowywane są w złych warunkach. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na przyczyny takiego stanu rzeczy: 1. brak kontroli archiwów podczas wizytacji parafialnej; 2. niewiedza proboszczów co do stanu archiwum parafialnego spowodowana nieuwzględnianiem tej tematyki w protokołach tradycji parafii; 3. brak edukacji w zakresie archiwistyki kościelnej; 4. brak w Archidiecezji dokumentu normującego powyższe kwestie . Członkowie Komisji podkreślili, że - oprócz doraźnych środków - należy skupić się na długofalowych działaniach, przede wszystkim na edukacji przyszłych księży i proboszczów oraz poprzez opracowanie i wdrożenie instrukcji kancelaryjnej. Zwrócono też uwagę, że temat archiwów  poruszany był podczas innych synodów diecezjalnych - warto więc sięgnąć po odpowiednie dokumenty i skorzystać z doświadczenia innych.

2012

PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DZIEDZICTWA KOŚCIOŁA  KATOWICKIEGO
Dnia 12 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Dziedzictwa Kościoła Katowickiego. Na początku omówiono kwestie organizacyjne związane z pracą Komisji oraz jej obszar zainteresowań: archiwa, biblioteki oraz muzykalia. Następnie, na podstawie dokumentu przygotowanego wcześniej przez jednego z członków Komisji, zebrani zapoznali się z zagadnieniami związanymi z dziedzictwem muzycznym w archidiecezji katowickiej: definicja dziedzictwa muzycznego, organy, ochrona zbiorów muzycznych (nuty, śpiewniki), dokumenty dotyczące organów, pozostałe muzykalia. Następnie  podjęto dyskusję nad problematyką związaną z dziedzictwem bibliotecznym, z uwzględnieniem Biblioteki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, bibliotek parafialnych oraz księgozbiorów historycznych (zabytkowych). Zwrócono uwagę, że głównym problemem dotyczącym archiwów, bibliotek i księgozbiorów parafialnych jest odpowiednie zabezpieczenie ich przed zniszczeniem, a także braki w dokumentacji - nie zawsze wiadomo, co konkretnie znajduje się w parafii. Przedyskutowano jeszcze kilka innych kwestii, m.in. postulowany przez Księdza Arcybiskupa temat dziedzictwa kulturowego Śląska, i uzgodniono, że najbliższe posiedzenie zostanie poświęcone dziedzictwu archiwalnemu.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies