A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Komisja ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego

2015
 
 
Dnia 19 lutego br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji, podczas którego ustalono zasady i podział prac odnośnie do tworzenia dokumentu synodalnego. Zwrócono uwagę na specyfikę tekstów Komisji związanej z katechezą - zalecenia i zarządzenia muszą być zgodnie nie tylko z obowiązującym prawem katechetycznym, ale również oświatowym. Wstępnie przeanalizowano postulaty Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego pod kątem tego, które z nich powinny być zarządzeniem, a które zaleceniem.
Dnia 20 stycznia 2015 r. odbyło się ósme posiedzenie Komisji. Na posiedzeniu wybrano przedstawiciela Komisji na sesje plenarne Synodu, a także podjęto dyskusję nad projektem dokumentu do obrad plenarnych. Ustalono jego strukturę, a także przeanalizowano dokumenty dotyczące katechezy, które obecnie obowiązują, a które trzeba albo włączyć do posynodalnych uchwał (aby obowiązywały po Synodzie), albo wprowadzić w nich pewne zmiany/aktualizacje.

2013

SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Dnia 12 grudnia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Przedmiotem obrad było przedstawienie proponowanych postulatów/zarządzeń synodalnych. W tabeli zawierającej trzy części - zagadnienie, zarys rozwiązania, uzasadnienie - znalazły się, m.in. następujące tematy: formacja nauczycieli, nadzór katechetów, ujednolicenie katechezy przygotowującej do przyjęcia sakramentów, rekolekcje szkolne, relacje między parafią a znajdującymi się na jej terenie szkołami, katecheza dla dorosłych, duszpasterstwo poszczególnych grup wiekowych młodzieży.

SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Dnia 13 listopada br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego, na którym Sekretarz Synodu przedstawił plan prac na najbliższe miesiące. Przedmiotem obrad spotkania była analiza wyników ankiet skierowanych do następujących grup respondentów: księży proboszczów i katechetów, wiernych świeckich, rodziców, młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz do nauczycieli.

PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Dnia 25 września br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Przewodniczący – ks. Roman Buchta – zapoznał obecnych członków Komisji z kolejnymi etapami prac. Wszyscy otrzymali wyniki ankiet, które staną się bazą do opracowania propozycji zmian wprawie diecezjalnym.

CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Dnia 16 maja br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Przedmiotem posiedzenia była analiza dokumentów I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Polskiego Synodu Plenarnego. W kwestii realizacji zaleceń I synodu katowickiego zwrócono uwagę na to, że część uchwał już się zdezaktualizowała. Pozostałe albo zostały zrealizowane, np. powrót lekcji religii do szkół, dobre przygotowanie katechetów, różnorodne pomoce naukowe, katecheza przed przyjęciem sakramentów (I Komunii św., bierzmowania) jest stałą praktyką w parafiach, albo - niestety - nadal są wyzwaniem do zrealizowania. Wśród nich wymieniono m.in.: małe zaangażowanie rodziców w edukację religijną swoich dzieci, potrzebę większego zainteresowanie rodzinami "zaniedbanymi", podkreślenie korelacji między katechezą parafialną a katechezą szkolną. Ostatni z problemów był poruszany również na II Synodzie Plenarnym, na którym ponadto zwrócono uwagę na ciągle wymagające poprawy relacje między szkołą i parafią, a także parafią i rodziną - to ona jest pierwszym miejscem, gdzie dziecko jest wychowywane.

TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Dnia 7 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji, na którym ostatecznie zatwierdzono kształt ankiet synodalnych. Komisja zredagowała ankiety do sześciu grup respondentów: katechetów, nauczycieli, młodzieży ponadgimnazjalnej, księży proboszczów, rodziców i pozostałych wiernych.

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Dnia 11 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Członkowie, podzieleni na poprzednim posiedzeniu na kilka grup tematycznych, po kolei przedstawiali propozycje pytań do ankiet. W ankiecie do katechetów podkreślono komplementarność katechezy szkolnej i przyparafialnej. Przy omawianiu ankiet do nauczycieli i do młodzieży, wyniknął problem dotarcia do odpowiedniej grupy respondentów. Zaproponowano, aby Sekretariat Synodu zwrócił się do Kuratorium Oświaty z prośbą o umożliwienie przeprowadzenia ankiet w szkołach. Ustalono także, że respondentami ankiety skierowanej do młodzieży będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Omówiono także pytania w ankietach do księży proboszczów, rodziców oraz pozostałych wiernych.
 
2012

PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. KATECHEZY I WYCHOWANIA KATOLICKIEGO
Dnia 7 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Po przedstawieniu się i zapoznaniu z informacjami wstępnymi i organizacyjnymi, członkowie Komisji przedstawili swoje propozycje tematów do ankiety synodalnej. Następnie podjęto dyskusję nad kwestią respondentów ankiety - zwrócono uwagę na rodziców, dziadków oraz nauczycieli - osoby, które mają wpływ na wychowanie młodych ludzi. Przypomniano o konieczności zapoznania się z obowiązującymi w Archidiecezji dokumentami dotyczącymi katechezy i przygotowania do sakramentów. Na koniec spotkania członkowie Komisji podzielili się na grupy, które będą odpowiedzialne za przygotowanie pytań dla poszczególnych adresatów: młodzieży, katechetów, nauczycieli, proboszczów, rodziców i pozostałych parafian.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies