A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]
  • Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji
    Ks. Krzysztof Biela przewodniczący opowiada o nowym etapie prac Komisji (fragment audycji "Rozmowy o Synodzie" w Radiu eM z dn. 01.12.2013).
  • Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji
    Ks. Krzysztof Biela opowiada o wrażeniach z prezentacji przed Komisją Główną (fragment audycji "Rozmowy o Synodzie w Radiu eM z dn. 30.03.2014).

Podkomisja ds. Nowej Ewangelizacji

2015
 
CZTERNASTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 9 marca br. odbyło się czternaste posiedzenie Podkomisji, na którym odczytano ostateczną wersję dokumentu do sesji plenarnej II Synodu i podjęto dyskusję nad możliwymi opcjami realizacji i rozwoju zaproponowanych postulatów.

TRZYNASTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 2 stycznia br. odbyło się trzynaste posiedzenie Podkomisji. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad treścią wstępu do dokumentu synodalnego. Po uzgodnieniu jego kształtu, zebrani rozpoczęli omawianie następnej części - listy proponowanych zagadnień i zaleceń.

2014
 
DWUNASTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 1 grudnia br. odbyło się dwunaste posiedzenie Podkomisji. Przedmiotem spotkania było przygotowanie dokumentu roboczego do sesji plenarnej. W trakcie dyskusji członkowie przedstawili aspekty, które ich zdaniem powinny zostać zaakcentowane. Wskazano także na te punkty, które podkreślili w swoich odpowiedziach członkowie zespołów synodalnych oraz prezbiterzy.

JEDENASTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 3 listopada br. odbyło się jedenaste posiedzenie Podkomisji, które zostało poświęcone zagadnieniom związanym z nowym etapem prac komisji tematycznych. Członkowie przeanalizowali zmiany Komisji Głównej do zaproponowanych przez Podkomisję zagadnień. Przewodniczący przedstawił zasady oraz termin przygotowania dokumentu, który będzie podstawą do dyskusji podczas sesji plenarnej.

DZIESIĄTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 16 stycznia br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania było ostateczne zredagowanie propozycji rozwiązań do przedstawienia przed Komisją Główną. Wśród pięciu głównych tematów znalazły się kwestie związane z: organizacją w diecezji działań ewangelizacyjnych, praktyką misyjną i ewangelizacyjną na etapie formacji seminaryjnej księży, animacją wydarzeń kulturalnych.

2013
 
DZIEWIĄTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 10 grudnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Podkomisji ds. Nowej ewangelizacji. Celem spotkania było przedstawienie przez poszczególnych członków Komisji pomysłów/idei, które uważają za ważne w kontekście obecności działań ewangelizacyjnych w Archidiecezji, a co za tym idzie - które mają stać się przedmiotem późniejszych prac synodalnych. W trakcie posiedzenia przedyskutowano wspólnie następujące kwestie: powołanie diecezjalnego ośrodka nowej ewangelizacji, który wspierałby działania poszczególnych parafii, rozwinięcie rejonowych diakonii NE, formacja liderów, wspólnot, grup związanych z NE (rekolekcje, katechezy, inne formy duszpasterskie), praktyka ewangelizacyjna w ramach formacji seminaryjnej, wypracowanie konkretnych form ewangelizacji "na zewnątrz".

ÓSME POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 19 listopada br. odbyło się ósme posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Przedmiotem obrad była analiza ankiet synodalnych. Członkowie Komisji po wcześniejszym zapoznaniu się z ich treścią, wskazali na kilka ważnych aspektów. Z odpowiedzi respondentów wynika, że w Archidiecezji podejmowane jest wiele działań ewangelizacyjnych, co budzi radość, choć w niektórych przypadkach widać brak odpowiedniej wiedzy o tym, czym jest nowa ewangelizacja. Wskazywano również na relacje między księżmi a ewangelizującymi grupami/wspólnotami - zarówno świeccy jak i duszpasterze potrzebują wsparcia i wzajemnego zrozumienia. Wśród ankiet skierowanych do prezbiterów szczególnie zwrócił uwagę Komisji fakt ogromnej ilości obowiązków spoczywających na księżach, co przekłada się na ich życie duchowe i chęci do podejmowania działań ewangelizacyjnych, wykraczających poza "zwykłe" duszpasterstwo.

SIÓDME POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
 Dnia 29 października br. odbyło się siódme posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który przybliżył zgromadzonym plan pracy na najbliższe miesiące. Przewodniczący Podkomisji – ks. Krzysztof Biela zwrócił uwagę, że niedawno odbywający się synod w diecezji siedleckiej poruszał sprawy związane z nową ewangelizacją i warto spojrzeć do rozwiązań tam zaproponowanych. Uzgodniono również, że wszyscy członkowie zapoznają się z wynikami ankiet, a na następnym spotkaniu podzielą się swoimi refleksjami.

SZÓSTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 13 czerwca br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Nowej Ewangelizacji. Spotkanie poświęcono dyskusji nad przygotowanym przez członków Komisji dokumentem opartym na uchwałach I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Polskiego Synodu Plenarnego. Przewodniczący przedstawił także uwagi i postulaty prezbiterów zgromadzonych na 5. spotkaniu dot. nowej ewangelizacji. Poruszono m. in. tematy: apostolstwo młodych, wykorzystanie mediów w działaniach ewangelizacyjnych, uwzględnianie potrzeb wiernych.

PIĄTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 28 maja br. odbyło się piąte posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Przewodniczący poinformował o aktualnym etap prac nad kwerendami. Komisja Główna zaakceptowała ankiety skierowane do parafialnych zespołów synodalnych i do prezbiterów - obie zostały już wysłane. Następnie przedstawiono pierwszą część analizy uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej.

CZWARTE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 11 kwietnia br. odbyło się czwarte posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Przedmiotem posiedzenia były ustalenia związane z adresatami oraz dystrybucją ankiet. Członkowie Podkomisji uzgodnili również podział prac w analizie dokumentów I Synodu Diecezji Katowickiej i II Polskiego Synodu Plenarnego - będzie to przedmiotem kolejnych spotkań.

TRZECIE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 14 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Podkomisji. Przedmiotem spotkania była analiza wcześniej przygotowanych ankiet do czterech grup respondentów. Oto kilka z poruszanych zagadnień: 1) w odniesieniu do ankiety skierowanej do księży: obszary życia duchownych, które pomagają w spełnianiu misji ewangelizacyjnej (modlitwa, przepowiadanie słowa, osobista formacja, konkretne formy wsparcia dzieł ewangelizacyjnych); 2) w nawiązaniu do ankiety skierowanej do środowisk ewangelizujących: formy/metody ewangelizacji, które są skuteczne/atrakcyjne współcześnie; 3) w ankiecie do parafialnych zespołów synodalnych zapytano m.in. o sposoby docierania do osób oddalonych, formach głoszenia "na zewnątrz", poza murami kościoła, ewangelizację dzieci, formację osób zaangażowanych w życie parafii.

DRUGIE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 23 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Podkomisji. Wszyscy członkowie zapoznali się z efektami pracy między posiedzeniami. Powrócono do dyskusji nad rozróżnieniem zagadnienia nowej ewangelizacji od ewangelizacji w ogóle. Zebrani zwrócili uwagę na istotną rolę katechizacji związanej z tajemnicą chrztu św. Następnie omówiono kwestie związane z ankietami - ustalono odbiorców: wierni świeccy, grupy/ruchy/wspólnoty zaangażowane w dzieło nowej ewangelizacji, księża odpowiedzialni za te grupy, ludzie oddaleni od Kościoła. Przedyskutowano również kilka zagadnień szczegółowych, m.in.: kwestia katechezy szkolnej i jej ewangelizacyjnego charakteru, problemy, z którymi borykają się wspólnoty podejmujące działania ewangelizacyjne, rodzaje działań ewangelizacyjnych podejmowanych na terenie parafii.


2012
 
PIERWSZE POSIEDZENIE PODKOMISJI DS. NOWEJ EWANGELIZACJI
Dnia 17 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji. Na początku Przewodniczący Podkomisji omówił kilka kwestii organizacyjnych i zapoznał wszystkich obecnych z Regulaminem II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Następnie - na podstawie encykliki Redemptoris missio - członkowie Podkomisji ustalili szczegółowy obszar zainteresowań: posługa ad intra - we wspólnotach o chrześcijaństwie "dawnej daty", w Kościołach młodych, gdzie ludzie utracili żywy sens wiary. Zwrócono uwagę na trudność w jednoznacznym oddzieleniu tematyki nowej ewangelizacji od duszpasterstwa i misji w ogóle. W kolejnej części posiedzenia rozpoczęto prace nad kwerendą, która ma pomóc zdiagnozować sytuację w archidiecezji katowickiej. Poruszono, m.in., następujące tematy: świadectwo wiary i osobisty przykład jako fundament skuteczności i wiarygodności w posłudze, relacja pomiędzy świeckimi a hierarchią kościelną, sposoby głoszenia kerygmatu we współczesnym świecie, przestrzenie nowej ewangelizacji (media, Internet itp.).
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies