A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]
  • Komisja ds. Ewangelizacji
    Ks. Grzegorz Wita przewodniczący komisji o nowym etapie prac synodalnych (fragment audycji "Rozmowy o Synodzie" w Radiu eM z dn. 27.10.2013).
  • Komisja ds. Ewangelizacji
    Ks. Grzegorz Wita opowiada o wrażeniach z prezentacji przed Komisją Główną (fragment audycji "Rozmowy o Synodzie" w Radiu eM z dn. 09.03.2014).

Komisja ds. Misji (dawniej Ewangelizacji)

2015
 
DZIESIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. MISJI
Dnia 16 lutego br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji, które w całości zostało poświęcone redakcji dokumentu do sesji plenarnej. Członkowie wskazali na cel dokumentu - ożywienie ducha misyjnego wśród księży i wiernych świeckich archidiecezji katowickiej.

DZIEWIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. MISJI
Dnia 13 stycznia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji, pierwsze po zmianie nazwy z Komisja ds. Ewangelizacji na Komisja ds. Misji. Spowodowane jest to zawężeniem pracy Komisji do obszaru misji ad gentes. Na posiedzeniu wybrano delegata na sesje plenarne, a następnie przewodniczący przekazał zasady tworzenia dokumentu na sesje plenarne Synodu. Ustalono, że w najbliższym czasie powstanie projekt tego dokumentu, a na następnych posiedzeniach będzie doprecyzowany.
 
2014
 
ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
Dnia 17 listopada br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji. Na początku przewodniczący Komisji przedstawił relacje alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego z odbytego w okresie wakacji stażu misyjnego w Zambii. Następnie przedstawił wymogi techniczne dokumentu do sesji plenarnej, który musi wytworzyć każda z komisji i podkomisji synodalnych. W ostatniej części posiedzenia swoimi doświadczeniami podzielił się zaproszony gość - ks. Rafał Lar, misjonarz z Kazachstanu. Przedstawił on także swoje spostrzeżenia dotyczące proponowanych przez Komisję zmian w Archidiecezji, dotyczących współpracy z misjonarzami.

SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
Dnia 12 lutego odbyło się siódme posiedzenie Komisji. Podczas spotkania przedyskutowano ostateczną wersję tabelki zawierającą zagadnienia, które będą prezentowane przed Komisją Główną. Tabela podzielona jest wg kilku głównych obszarów związanych z misjami, które są następnie uszczegółowione o konkretne propozycje rozwiązań. Tematy główne obejmują następujące zagadnienia problemowe: ożywienie misyjne Archidiecezji, ożywienie misyjne parafii, dekanalny patronat misyjny, wsparcie misjonarzy, formacja misyjna, tematyka misyjna w katechezie, diecezjalny wolontariat misyjny, promocja osób zaangażowanych w misje, wzajemna integracja misjonarzy.

SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
Dnia 17 stycznia br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji. Na podstawie wcześniejszej pracy członków Komisji usystematyzowano zagadnienia, które będą zaprezentowane przed Komisją Główną II Synodu: kwestie związane z wydziałem misyjnym, rejonowymi zespołami misyjnymi, funduszem na misje, koordynatorami Papieskich Dzieł Misyjnych w archidiecezji katowickiej, misyjnymi stażami kleryckimi.

2013
 
PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
Dnia 26 listopada br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który przedstawił obecny stan prac synodalnych oraz plan na najbliższe miesiące. Przewodniczący Komisji zaprezentował też kilka zagadnień, które będą przedmiotem dyskusji na dalszych etapach Synodu: kwestia kleryckich staży misyjnych, powołania zespołów misyjnych w dekanatach/rejonach, formacja misyjna kleryków, księży, katechetów itd.

CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
Dnia 21 października br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Ewangelizacji. Na początku spotkania przewodniczący Komisji przedstawił plan prac na najbliższe miesiące. Następnie omówił zarządzenia dotyczące misji, poruszane na I Synodzie Diecezji Katowickiej, oraz dokument II Polskiego Synodu Plenarnego pt. "Misyjny Adwent Nowego Tysiąclecia". Na przełomie czerwca i lipca br. miało miejsce spotkanie misjonarzy archidiecezji katowickiej w Tanzanii, na której obecnych było kilku członków Komisji, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami z tego wydarzenia. Członkowie Komisji w toku dyskusji zaproponowali, aby w dzieła misyjne i koordynacje nimi bardziej angażować osoby świeckie.

TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
Dnia 26 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Ewangelizacji. Podczas spotkania omówiono akcje ewangelizacyjne, jakie mają miejsce na terenie archidiecezji katowickiej oraz kontynuowano prace nad ankietami skierowanymi do różnych grup respondentów. Pytania pogrupowano wg następujących kategorii, zaznaczając przy tym, aby ich treść sprzyjała refleksji w kwestii osobistego zaangażowania misyjnego: sfera ogólna, parafia a misje, liturgia/życie sakramentalne, wspólnoty/grupy, szkoła/katecheza, rodzina, rola Caritas, księża/duchowieństwo.

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
Dnia 5 lutego br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Głównym przedmiotem posiedzenia była redakcja ankiety. W czasie między posiedzeniami członkowie Komisji przygotowali listy pytań, które ich zdaniem powinny znaleźć się w kwestionariuszu. Omówiono ich treść, a także kwestie formalne związane z ustaleniem adresatów oraz konstrukcją ankiety. Zaproponowano, aby pytania zorganizować wokół czterech tematów: 1) pojęcie misji, odpowiedzialność na ewangelizację; 2) ewangelizacja na poziomie diecezji (struktura, promocja, przygotowanie i dystrybucja materiałów, podejmowane działania); 3) misje "dla", "w" i "z" parafii oraz 4) moja odpowiedzialność i zaangażowanie w misje Kościoła.

2012
 
PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. EWANGELIZACJI
Dnia 28 listopada br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Ewangelizacji. Przedstawiono na nim informacje organizacyjne: sposób pracy Komisji, harmonogram synodalny, Regulamin II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Przewodniczący, ks. Grzegorz Wita, na podstawie encykliki Redemptoris missio, przedstawił kompetencje oraz zakres pracy Komisji. Dokument wskazuje na trzy obszary działania misyjnego - misje ad gentes, chrześcijańskie wspólnoty ewangelizacyjne oraz nowa ewangelizacja. To ostatnie zagadnienie będzie przedmiotem badań Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji, której zakres działań przedstawił jej przewodniczący, ks. Krzysztof Biela, obecny na posiedzeniu. Na koniec wszyscy członkowie Komisji podjęli dyskusję nad pytaniami do kwerendy, skierowanej do zespołów synodalnych.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies