A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Komisja ds. Duszpasterstwa Młodzieży

2015
 
Dnia 8 czerwca br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji, podczas którego omawiano poszczególne propozycje do dokumentu synodalnego. Poruszono, m.in., kwestie związane z: powoływaniem i kompetencjami dekanalnego duszpasterza młodzieży, duszpasterstwem młodzieży gimnazjalnej, udziałem alumnów w rekolekcjach dla młodzieży, kształtem duszpasterstwa akademickiego.

ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Dnia 13 maja br. miało miejsce ósme posiedzenie Komisji, na którym kontynuowano pracę nad dokumentem do sesji plenarnej. Zwrócono uwagę, że część tematyki powiela się z zakresem prac Komisji ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego - należy wyraźnie zakreślić obszary działania obu komisji. Podczas dyskusji podkreślono także konieczność zróżnicowania duszpasterstwa młodzieży w zależności od poziomu zaangażowania młodych w danej parafii/ dekanacie/ rejonie. Podkreślono również wagę duszpasterstwa na przełomie szkoły podstawowej i gimnazjum - wspomniano istniejący program Oazy Nowej Drogi, który warto promować wśród ludzi młodych.

SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Dnia 27 kwietnia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania było omówienie propozycji dokumentu synodalnego w obszarze: relacja duszpasterstwo młodzieży - katecheza parafialna i współpraca między szkołą a parafią. Podczas dyskusji zwrócono uwagę na kilka kwestii, m.in.: konieczność łączenia katechezy szkolnej z duszpasterstwem młodzieży przy parafii - zachęcanie młodych do uczestniczenia w inicjatywach parafialnych; zachęcanie młodych ludzi do wyjazdów rekolekcyjnych, szczególnie w trakcie przygotowania do sakramentu bierzmowania, do którego wymogi powinny być ujednolicone w całej Archidiecezji; w tym czasie ważny jest również kontakt parafii z rodzicami młodzieży.

SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Dnia 4 marca br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji, pierwsze po zmianie przewodniczącego, który przypomniał o zrewidowanym zakresie prac: duszpasterstwo młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, formacja liderów świeckich oraz duszpasterstwo akademickie. Zauważył konieczność współpracy z innymi komisjami synodalnymi, m.in. z Podkomisją ds. Nowej Ewangelizacji czy Komisją ds. Świeckich. Zwrócił również uwagę, aby przy tworzeniu zarządzeń i zaleceń wziąć pod uwagę fakt, że 130 parafii w archidiecezji katowickiej jest jednoosobowych, a także określić, czy dany postulat powinien być realizowany na szczeblu parafialnym, dekanalnym czy diecezjalnym.

2014
 
PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Dnia 17 lutego br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad była dyskusja nad zagadnieniami, które każdy z członków Komisji przygotował wcześniej, a które będą prezentowane przed Komisją Główną. Poruszono kwestię kryteriów, którymi kierowali się poszczególni członkowie przy wyborze istotnych ich zdaniem tematów. Znalazły się w nich , m.in., następujące zagadnienia: duszpasterstwo akademickie i duszpasterstwo młodzieży - jak powinno wyglądać, kwestia doboru duszpasterza, odpowiedniego miejsca spotkań i finansowania; formacja liderów świeckich oraz księży do pracy z młodzieżą; sakrament bierzmowania. Na koniec posiedzenia zdecydowano, że materiał zostanie w całości przesłany do konsultacji przed Komisją Główną.

2013

CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Dnia 28 października br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który przedstawił plan prac na najbliższe miesiące. Na spotkaniu członkowie Komisji uzgodnili, że do końca stycznia 2014 r. opracują zagadnienia wg następującego podziału: duszpasterstwo akademickie, kwestia ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz gimnazjaliści i licealiści.

TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Dnia 18 czerwca br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Członkowie Komisji podzielili się swoimi uwagami związanymi z wypełnianiem ankiet synodalnych. Następnie zwrócono uwagę na konieczność przyjrzenia się uchwałom I Synodu Diecezji Katowickiej w kwestiach duszpasterstwa młodzieży.

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Dnia 16 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji, na którym poszczególni członkowie przedstawili wyniki prac międzyposiedzeniowych, związanych z utworzeniem ankiet skierowanych do różnych środowisk Archidiecezji. Na początku omówiono kwestię studentów - zapowiedziano utworzenie zespołu synodalnego Duszpasterstwa Akademickiego archidiecezji katowickiej. Ponadto zwrócono uwagę na konieczność dialogu między studentami, absolwentami oraz nauczycielami akademickimi oraz poruszono problem adresatów ankiety - czy tylko studenci, czy także inne grupy młodzieży? Członkowie Komisji odpowiedzialni za przygotowanie kwestii związanych z ruchami młodzieżowymi w parafiach poinformowali, że wśród  takich grup występuje 26 różnych grup młodzieżowych (najliczniejsze to: przygotowujący się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, Ruch Światło-Życie, ministranci) - część z tych wspólnot włączyła się czynnie w tworzenie pytań do ankiety. W trakcie posiedzenia przedyskutowano kilka zagadnień problemowych związanych z postawą religijną młodzieży, zwrócono m.in. uwagę, że dla młodych ludzi ważnym czynnikiem w kształtowaniu opinii na temat Kościoła jest świadectwo księży, z którymi mają kontakt, a także podkreślono, że w wychowaniu należy wyakcentować elementy: właściwą postawę wobec innych, konieczność praktyk religijnych, umiejętność krytycznego myślenia, a także wiarę, która jest doświadczeniem spotkania z żywym Bogiem.

2012
 
Dnia 12 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Członkowie Komisji, po krótkiej dyskusji, podzielili między siebie prace związane z poszczególnymi grupami młodzieży: 1. studenci i młodzież pracująca; 2. licealiści i gimnazjaliści; 3. ruchy odnowy Kościoła, stowarzyszenia i inne grupy. Zauważono potrzebę rozeznania, jakie grupy zrzeszające ludzi młodych funkcjonują na terenie archidiecezji katowickiej. Następnie omówiono szereg kwestii organizacyjnych - tryb pracy, funkcjonowanie synodalnego forum internetowego, harmonogram prac, w tym pierwsze zadanie: utworzenie kwerendy, która pomoże zdiagnozować sytuację w Archidiecezji w obszarze działalności Komisji.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies