A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Komisja ds. Świeckich

2015

OSIEMNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 8 czerwca br. odbyło się osiemnaste posiedzenie Komisji, na którym omawiano ostatnie poprawki do treści zarządzeń i zaleceń, które znajdą się w dokumencie synodalnym. Ustalono także plan prac na najbliższe miesiące.

SIEDEMNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 26 maja br. odbyło się siedemnaste posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Na początku spotkania Przewodniczący krótko zrelacjonował przebieg III sesji plenarnej Synodu, po czym przedyskutowano kwestie, które powinny zostać poruszone na otwartym posiedzeniu Podkomisji ds. Nowej Ewangelizacji (na której będzie obecny Przewodniczący Komisji ds. Świeckich). Następnie rozpoczęto właściwe obrady Komisji - analizę zagadnień związanych z tematami: "Ku osobowej więzi z Bogiem" oraz "Zaangażowanie świeckich w posługę nauczania i modlitwy".

SZESNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 28 kwietnia br. odbyło się szesnaste posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania była analiza projektów uchwał dotyczących tematu "Formacja świeckich liderów".

PIĘTNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 7 kwietnia br. odbyło się siedemnaste posiedzenie Komisji. Na początek omówiono propozycje zmian w Regulaminie Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, a następnie podjęto dyskusję nad kolejnymi obszarami zagadnień: "Nasycić głód modlitwy" oraz "Żywy kontakt ze słowem Bożym". Z uwagi na fakt, że część proponowanych przez Komisję ds. Świeckich postulatów została przesunięta do prac Komisji ds. Duszpasterstwa Ogólnego, ustalono, że konieczne będzie spotkanie z jej przewodniczącym - bp. Adamem Wodarczykiem.

CZTERNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 14 marca br. odbyło się 14 posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad były dwa obszary zagadnień: "Odnowić się w Panu" oraz "Współodpowiedzialność świeckich za parafię".

TRZYNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 24 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji, na którym rozpoczęto obradowanie nad kolejnymi obszarami zagadnień, które w formie zarządzeń i zaleceń znajdą się w dokumencie do sesji plenarnej Synodu. Przedmiotem tego posiedzenia była "Formacja intelektu i ducha ku dojrzałości chrześcijańskiej". Członkowie Komisji podjęli m.in. dyskusję nad kwestią mobilizowania wiernych świeckich do lektury Pisma Świętego.

DWUNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 13 stycznia br. odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji. Na początku przewodniczący poinformował o kilku kwestiach organizacyjnych, m.in. sposobie pracy podczas sesji plenarnych Synodu. Podczas spotkania ustalono plan działań na najbliższe tygodnie. W związku z koniecznością opracowania dokumentu do sesji plenarnej, podzielono między poszczególnych członków Komisji wcześniej wypracowane zagadnienia w celu zredagowania na ich podstawie konkretnych zarządzeń i zaleceń.

2014
 
JEDENASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 4 marca br. odbyło się jedenaste posiedzenie Komisji, na którym kontynuowano prace nad tabelą. Przewodniczący poprosił wszystkich członków o przejrzenie zaproponowanych postulatów pod kątem odniesień do uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej, II Polskiego Synodu Plenarnego oraz aktów prawa lokalnego. Ustalono, że część prac odbywać się będzie w trybie mobilnym - drogą mailową. W ten sposób zostanie zatwierdzona ostateczna wersja tabeli, której treść przewodniczący Komisji zaprezentuje przed Komisją Główną II Synodu.

DZIESIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 3 lutego br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad była praca nad tabelą zawierającą postulaty do zrealizowania w archidiecezji katowickiej, które będą omawiane w najbliższych miesiącach przez Komisję Główną Synodu. Część z nich już została sformułowana, wymagają jednak pewnego uszczegółowienia.

2013
 
DZIEWIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 16 grudnia br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Przedmiotem obrad była analiza treści ankiet w następujących obszarach: posługa świeckich w wymiarze instytucjonalnym oraz aktywność społeczno-polityczna i zawodowa świeckich.

ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 26 listopada br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Przedmiotem obrad była analiza treści ankiet w następujących obszarach: formacja świeckich oraz ruchy odnowy Kościoła.

SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 29 października br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Przedmiotem obrad była analiza treści ankiet w następujących obszarach: posługa świeckich w wymiarze duchowym oraz duszpasterstwo świeckich.

SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 30 września br. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Obecny był na nim Sekretarz Synodu, który udzielił kilku ważnych informacji związanych z obecnym etapem prac komisji synodalnych. Członkowie Komisji, w oparciu o wyniki ankiet, poruszyli kwestię duchowości świeckich – jeden z siedmiu obszarów zainteresowań, wokół których koncentrują się prace Komisji.

PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 20 sierpnia br. odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Przewodniczący – dr Aleksander Bańka – przedstawił zgromadzonym członkom Komisji plan pracy na najbliższe miesiące. Głównie będzie to przygotowanie propozycji zagadnień do poruszenia w czasie obrad plenarnych synodu w oparciu o dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego, I Synodu Diecezji Katowickiej oraz wyniki ankiet.

CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 24 maja br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Przewodniczący przekazał zgromadzonym ustalenia Komisji Głównej dotyczące ankiet przygotowanych przez Komisję. Wszyscy zapoznali się także z treścią kwestionariuszy pozostałych komisji synodalnych. W dalszej części spotkania członkowie zostali zapoznani z zadaniem na najbliższe tygodnie - napisanie dwóch krótkich dokumentów, które, na podstawie uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej oraz II Polskiego Synodu Plenarnego, streszczać będą zagadnienia z obszaru zainteresowań Komisji.

TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 8 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji. Przedmiotem spotkania było ostateczne zredagowanie ankiet, które będą przekazane do konsultacji wśród członków archidiecezji katowickiej. Omówiono szczegółowo zagadnienia związane z  różnorodną działalnością osób świeckich: aktywnością społeczną i zawodową, formacją - duchową, intelektualną, a także formacją liderów, posługą świeckich w Kościele oraz ich duchowością. Z uwagi na brak czasu nie podjęto dyskusji nad ostatnim, dość obszernym obszarem - duszpasterstwem osób świeckich. Postanowiono kwestie z nim związane omówić drogą elektroniczną.

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 18 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Członkowie Komisji pracowali nad dokumentem, w którym zostały zebrane wszystkie propozycje pytań do ankiety skierowanej do członków archidiecezji katowickiej. Szczegółowo przedyskutowano wszystkie propozycje, cel pytań, ich zakres oraz potencjalnych adresatów.

2012
 
PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. ŚWIECKICH
Dnia 21 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Świeckich. Na początku obrad obecny na spotkaniu Sekretarz Synodu przeprowadził szkolenie z użytkowania platformy internetowej wspomagającej prace komisji synodalnych. Przewodniczący Komisji - dr Aleksander Bańka - przedstawił wstępny dokument z pytaniami do ankiety synodalnej. Zebrani dyskutowali nad poszczególnymi zagadnieniami pod kątem ich merytoryczności oraz przynależności do obszaru zainteresowań Komisji ds. Świeckich. Sekretarz Synodu wskazał na dwa obszary, którymi Komisja powinna się zająć: kwestia świeckich posługujących i/lub zatrudnionych w parafiach oraz kwestia formacji osób świeckich.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies