A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Komisja ds. Duchowieństwa

2015

PIĘTNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 15 czerwca br. odbyło się piętnaste posiedzenie Komisji, na którym zredagowano treść wstępu i ostatecznie zatwierdzono wszystkie punkty dokumentu synodalnego.

CZTERNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 1 czerwca br. odbyło się czternaste posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad były przygotowane wcześniej projekty uchwał przez poszczególnych członków Komisji, dotyczące: kwestii prawno-ekonomicznych przechodzenia duchownych na emeryturę, zaangażowania duszpasterskiego księży emerytów, wspólnotowych form przeżywania kapłaństwa, a także stałej formacji prezbiterów.

TRZYNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 11 maja br. odbyło się trzynaste posiedzenie Komisji, na którym przeanalizowano projekty uchwał dotyczących tematów: "Formy wsparcia dla kapłanów przeżywających trudności" oraz "System wsparcia dla chorych kapłanów".

DWUNASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 13 kwietnia br. odbyło się dwunaste posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad były projekty kolejnych zarządzeń i zaleceń do dokumentu na sesję plenarną II Synodu. Tematyka postulatów koncentrowała się wokół następujących zagadnień: wikariusz w parafii, posługa proboszcza oraz posługa dziekana w archidiecezji katowickiej.

JEDENASTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 2 marca br. odbyło się jedenaste posiedzenie Komisji. Na spotkaniu obecny był Sekretarz Synodu, który udzielił kilku wyjaśnień w związku z powstającym dokumentem do sesji plenarnej II Synodu. Następnie członkowie Komisji przeszli do omówienia przygotowanych wcześniej zarządzeń i zaleceń, porządkujących kwestie dotyczące: statusu księdza rezydenta w parafii, zarządzania personaliami w Archidiecezji, kształtowania klimatu dialogu w relacjach wśród księży, zastępstwa za chorego księdza w parafii oraz posługi ojca duchownego w dekanacie.

2014
 
DZIESIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 15 grudnia br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Komisji, na którym obecny był Sekretarz Synodu. Omówił on zasady przygotowania projektów dokumentów na sesje plenarne. Następnie sekretarz Komisji przedstawił propozycje parafialnych zespołów synodalnych oraz prezbiterów Archidiecezji do zagadnień, przygotowanych przez Komisję w poprzednim etapie prac. Te 17 punktów podzielono między członków Komisji w celu opracowania ich w formie zaleceń i zarządzeń.

DZIEWIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 24 marca br. odbyło się dziewiąte posiedzenie Komisji. Podczas obrad kontynuowano dyskusję z poprzedniego posiedzenia. Członkowie Komisji uszczegóławiali kwestie problemowe, dotyczące dziewiętnastu głównych obszarów tematycznych.

ÓSME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 24 lutego br. odbyło się ósme posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad była dyskusja nad zagadnieniami sformułowanymi przez Komisję do dalszych prac synodalnych. Problemy podzielono wg następujących obszarów tematycznych: 1) zarządzanie personaliami archidiecezji katowickiej; 2) poprawa klimatu dialogu i zaufania wśród księży; 3) posługa dziekana w Archidiecezji i dekanacie; 4) posługa ojca duchownego w dekanacie; 5) proboszcz parafii: rotacja i kadencyjność; 6) wikariusz parafii: rotacja i nobilitacja; 7) umacnianie wspólnotowych form przeżywania kapłaństwa; 8) formacja stała księży archidiecezji katowickiej; 9) zbudowanie systemu wsparcia dla księży przeżywających trudności; 10) system wsparcia dla księży chorych; 11) wynagrodzenie księży;  12) zastępstwo za chorego kapłana w parafii; 13) zadania rezydentów; 14) procedury przejścia na emeryturę; 15) sytuacja materialna księży emerytów; 16) zaangażowanie duszpasterskie księży emerytów; 17) wprowadzenie możliwości "roku szabatowego"; 18) zapewnienie należytego wsparcia duchowego i materialnego kapłanom pracującym na misjach; 19) priorytety pracy księży archidiecezji katowickiej.

SIÓDME POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 14 stycznia br. odbyło się siódme posiedzenie Komisji ds. Duchowieństwa. Przedmiotem obrad było uszczegółowienie kwestii problemowych, którymi, zdaniem Komisji, powinien zająć się Synod w kolejnych etapach. Zwrócono uwagę na kilkanaście zagadnień, m.in.: propozycja powołania wikariusza biskupiego ds. personalnych, który - dzięki dobrej znajomości księży w Archidiecezji - będzie przydzielał ich do odpowiednich zadań duszpasterskich (rozeznanie potrzeb duszpasterskich jako fundamentalna kwestia do rozpatrzenia); tworzenie atmosfery dialogu wśród duchowieństwa; ustalenie przejrzystych metod obsady urzędu proboszcza; formacja księży - odpowiedni dobór przewodników duchowych; wsparcie dla księży w potrzebie/ciężkiej sytuacji (zdrowotnej, psychicznej, duchowej); kwestie finansowe (aktualne, po przejściu na emeryturę itd.


2013
 
SZÓSTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 10 grudnia br. odbyło się szóste posiedzenie Komisji ds. Duchowieństwa. Na podstawie wyników ankiet skierowanych do prezbiterów, omówiono szczegółowo kilka kwestii problemowych, wskazując propozycje ich rozwiązań. Kwestie wymagające zmiany/rozwiązania pogrupowano wg następujących tematów: przeszkody w przeżywaniu kapłańskiego powołania i misji, użyteczność wspólnot zrzeszających kapłanów w rozwoju całej wspólnoty kapłańskiej, rekolekcje kapłańskie, praktyki wpływające na osobiste uświęcenie.

PIĄTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 29 października br. odbyło się piąte posiedzenie Komisji ds. Duchowieństwa, na którym obecny był Sekretarz Synodu, który przedstawił plan prac na najbliższe miesiące. Przedmiotem obrad Komisji była analiza uchwał I Synodu Diecezji Katowickiej dot. posługi kapłańskiej oraz synteza wyników ankiet przygotowanych przez Komisję, których respondentami byli księża. Analizy uchwał dokonano dzieląc zalecenia i zarządzenia synodalne wg ich aktualności oraz tego, czy są realizowane.

CZWARTE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 21 maja br. odbyło się czwarte posiedzenie Komisji ds. Duchowieństwa. Nowy przewodniczący Komisji - ks. Marek Szkudło - przywitał zebranych i podziękował dotychczasowemu przewodniczącemu za jego pracę. Na posiedzeniu obecny był Sekretarz Synodu, który przekazał sugestie ks. abp. Wiktora Skworca odnośnie do ankiet skierowanych do wiernych oraz księży. Poprosił także o przygotowanie raportu na temat przestrzegania oraz aktualności zaleceń i zarządzeń I Synodu Diecezji Katowickiej.

TRZECIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 25 lutego br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji ds. Duchowieństwa. Członkowie Komisji za pośrednictwem głosowania przyjęli wstępny projekt "Ankiety dla Księży" oraz "Ankiety dla Wiernych".

DRUGIE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 21 stycznia br. odbyło się drugie posiedzenie Komisji. Przedmiotem obrad była kontynuacja określania listy zagadnień, którymi będzie zajmowała się Komisja. Oprócz kilku obszarów ogólnych, podjęto dyskusję nad konkretnymi problemami, z którymi zmagają się współcześnie księża. Poruszono następujące tematy: moralność księży, relacje między księżmi, odwiedziny duszpasterskie, emerytura księży (przy okazji omawiania tego zagadnienia członkowie Komisji jednomyślnie opowiedzieli się za powołaniem jednego konsultora spośród księży emerytów archidiecezji katowickiej), formacja stała kapłanów, wizytacja biskupia.


2012
 
PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DS. DUCHOWIEŃSTWA
Dnia 18 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Duchowieństwa. Po omówieniu kwestii organizacyjnych, członkowie Komisji przystąpili do dyskusji nad określeniem obszaru tematycznego prac Komisji. Sekretarz zapoznał zebranych z treścią dokumentów I Synodu Diecezji Katowickiej oraz I Synodu Diecezji Opolskiej, dotyczących duchowieństwa. Zaproponowano kilka tematów, które uznano za istotne, m.in. kwestie związane z relacjami między prezbiterami oraz prezbiterami a biskupem, kwestie ekonomiczne  (np. emerytura), przygotowanie do bycia proboszczem, trudności księży, kwestie pogodzenia posługi na parafii z pracą w szkole.
 
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies