A A A

II Synod Archidiecezji Katowickiej

1.01.2017 postanowienia Synodu weszły w życie...
przeczytaj uchwały!

[dostępne tutaj]

Regulamin internetowych zespołów synodalnych II Synodu Archidiecezji Katowickiej

§ 1.        Regulamin internetowych zespołów synodalnych II Synodu Archidiecezji Katowickiej (zwanych dalej „IZS”) określa sposób funkcjonowania internetowych zespołów synodalnych, o których mowa w §40 Regulaminu II Synodu Archidiecezji Katowickiej (zwanego dalej „Regulaminem Synodu”).
§ 2.        IZS są pomocniczymi zespołami konsultacyjnymi II Synodu Archidiecezji Katowickiej.
§ 3.        Zadaniami IZS są w szczególności:
1°            refleksja, z punktu widzenia indywidualnego doświadczenia członków, nad zagadnieniami wskazanymi na danym etapie prac przez Sekretariat Synodu,
2°            formułowanie wniosków odnoszących się do organizacji życia religijnego w Archidiecezji,
3°            promowanie wiedzy o pracach Synodu w środowisku życia członków IZS,
4°            modlitwa za Kościół lokalny i dzieło Synodu.
§ 4.        Decyzję o powstaniu każdego IZS podejmuje Sekretariat Synodu.
§ 5.        Członkami IZS mogą być pełnoletni wierni Archidiecezji Katowickiej, którzy:
1°            przesłali do Sekretariatu Synodu poprawnie wypełnioną deklarację, stanowiącą załącznik nr 1 Regulaminu IZS,
2°            założyli konto na stronie most.synodkatowice.pl i zaakceptowali jej regulamin.
§ 6.        Jeden IZS liczy nie więcej niż 15 członków.
§ 7.        Jedna osoba może należeć wyłącznie do jednego IZS.
§ 8.        Nowi członkowie zapisywani są do IZS wg kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem preferencji tematycznych zgłoszonych w deklaracji, o której mowa w §5 1°. Zapisanie członka IZS do konkretnego zespołu w systemie most.synodkatowice.pl następuje w terminie do dwóch tygodni od dnia wpłynięcia do Sekretariatu Synodu deklaracji, o której mowa w §5 1° albo od dnia powiadomienia Sekretariatu o założeniu konta, o którym mowa w §5 2° (jeśli w momencie wpłynięcia deklaracji konto nie było założone).
§ 9.        Uczestnictwo w IZS jest dobrowolne i nie wiąże się z żadnym wynagrodzeniem.
§ 10.      Sekretariat Synodu wyznacza spośród członków przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, których zadaniem jest organizacja merytoryczna prac IZS oraz zarządzanie sekcją strony most.synodkatowice.pl przeznaczoną do prac IZS.
§ 11.      Sekretariat Synodu zorganizuje dla przewodniczących i wiceprzewodniczących IZS szkolenia z obsługi strony most.synodkatowice.pl w zakresie koniecznym do prac IZS.
§ 12.      Prace IZS organizowane są zgodnie z §15-17 Regulaminu Synodu, przy czym głosowanie odbywa się w formie elektronicznej, a wynik uznaje się za rozstrzygający, jeśli ponad połowa członków IZS oddała głos, a minął czas wyznaczony na głosowanie. W razie braku kworum przewodniczący zarządza ponowne głosowanie.
§ 13.      Sekretariat Synodu może usunąć członka IZS z zespołu w przypadku:
1°            stwierdzenia podania przez członka IZS nieprawdziwych danych w deklaracji, o której mowa w §5 1°,
2°            naruszania przez członka IZS Regulaminu IZS,
3°            naruszania przez członka IZS regulaminu strony most.synodkatowice.pl,
4°            ewentualnych innych zachowań członka IZS dezorganizujących pracę IZS.
§ 14.      Usunięcie członka IZS skutkuje zawieszeniem konta na stronie most.synodkatowice.pl.
§ 15.      Od decyzji o usunięciu członka IZS przysługuje odwołanie do Komisji Głównej w terminie dwóch tygodni od daty wpłynięcia decyzji o usunięciu. Komisja Główna rozpatruje odwołanie na pierwszym posiedzeniu następującym po wpłynięciu odwołania.
 
Kalendarz
...
...
cms: Wdesk | projekt: Wiesław Gdowicz, Anna Kopaczewska, Marta Więckowska | Polityka Cookies
^
Zamknij
Ten serwis, podobnie jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. | Polityka Cookies